Geo JK - geodetické práce

Geo JK - geodetické práce

Sídliště 506
38232 Velešín
IČ: 74705326

Informace o subjektu Geo JK - geodetické práce

Geodetické práce

Přehled geodetických prací, které mimo jiné nabízíme:

Geometrické plány:

 • Geometrický plán budovy
 • Geometrický plán obvodu oddělení pozemku
 • Vytyčení vlastnické hranice
 • Vyznačení věcného břemene
 • Stabilizace bodu

Účelové mapy velkého měřítka:

 • Extravilán
 • Intravilán

Vytyčovací práce:

 • Vytyčení stavby
 • Vytyčení inženýrských sítí

Zaměření skutečného provedení stavby:

 • Zaměření budovy
 • Zaměření inženýrských sítí

S kým můžete přijít do kontaktu?

Daniel Kudláček
Velešín
Tel:720154557
www.geojk.cz

 

Kde nás najdete?